აუზის გარე მოსაპირკეთებელი ფილის კუთხე Apache 25*25 სმ