როგორ მოვიქცე თუ, წყალი მღვრიეა, შავი?

მიზეზი:  წყალი შეიცავს მარგანეცს

გადაჭრა: დარეგულირდეს PH-ის დონე, განხორციელდეს შოკური ქლორირება ქლორ-გრანულატით, დაემატოს კოაგულანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო.

როგორ მოვიქცე თუ, წყალი მღვრიეა, რძისფერი?

მიზეზი:  არაორგანული ხისტი მარილების არსებობა, მაგ: კირქვის დალექილი ნაწილები, ან ფილტრში არ მოხვედრილი კოაგულანტი.
გადაჭრა: დარეგულირდეს PH-ის დონე, განხორციელდეს შოკური ქლორირება ქლორ-გრანულატით, დაემატოს კოაგულანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო.

როგორ მოვიქცე თუ, აუზის კედლებზე ლორწოვანი წარმონაქმნებია?

მიზეზი:  წყალმცენარეების ზრდა
გადაჭრა:  დარეგულირდეს PH-ის დონე, განხორციელდეს შოკური ქლორირება ქლორ-გრანულატით,  დაემატოს ალგიციდი, კოაგულანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაცია

როგორ მოვიქცე თუ, აუზის კედლები ხაოიანია?

მიზეზი: დანალექი ხისტი მარილი, კირქვოვანი დანალექები
გადაჭრა: დაიცალოს აუზი და გაიწმინდოს ნალექი, გამოყენებული იქნას ფლისანი. შემოწმდეს PH-ის დონე

როგორ მოვიქცე თუ, იგრძნობა ქლორის სუნი და წყალი აღიზიანებს თვალებს?

მიზეზი: წყალში არის გაუხსნელი ქლორი
გადაჭრა: დარეგულირდეს PH-ის დონე, განხორციელდეს შოკური ქლორირება ქლორ-გრანულატით,  დაემატოს კოაგულანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაცია

როგორ მოვიქცე თუ წყალი გამჭვირვალეა, მაგრამ მწვანე?

მიზეზი: ლითონის შემცველობა. თუ წყალი შეიცავს სპილენძს ან რკინას, ხშირად შესამჩნევია ყავისფერი ლაქები,  მოყვითალო-მომწვანო,  ან ზურმუხტისფერი (სპილენძი)
გადაჭრა: დარეგულირდეს PH-ის დონე, განხორციელდეს შოკური ქლორირება ქლორ-გრანულატით,  დაემატოს კოაგულანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაცია

როგორ მოვიქცე თუ წყალი მღვრიეა, ყავისფერი?

მიზეზი: წყალი შეიცავს რკინას
გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება და დაემატოს ახალი წყალი

This post is also available in: English