როგორ მოვიქცე თუ წყალი მღვრიეა, შავი?

მიზეზი:  წყალი შეიცავს მარგანეცს

გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება. ქლორ-გრანულატით დარეგულირდეს PH-ის დონე, დაემატოს კოაგულიანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო.

როგორ მოვიქცე თუ, წყალი მღვრიეა, რძისფერი?

მიზეზი:  არაორგანული ხისტი მარილების არსებობა, მაგ: კირქვის დალექილი ნაწილები ან ფილტრში არ მოხვედრილი კოაგულანტი.
გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება. ქლორ-გრანულატით დარეგულირდეს PH-ის დონე, დაემატოს კოაგულიანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო.

როგორ მოვიქცე თუ, აუზის კედლებზე ლორწოვანი წარმონაქმნებია?

მიზეზი:  წყალმცენარეების ზრდა
გადაჭრა:  განხორციელდეს შოკური ქლორირება, ქლორ-გრანულატით დარეგულირდეს PH-ის დონე, დაემატოს კოაგულიანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო. დაემატოს ალგიციდი.

როგორ მოვიქცე თუ, აუზის კედლები ხაოიანია?

მიზეზი: დანალექი ხისტი მარილი, კირქვოვანი დანალექები
გადაჭრა: დაიცალოს აუზი, გაიწმინდოს ნალექი, გამოყენებული იქნას Poolclean SR. შემოწმდეს PH-ის დონე (7,0-7,4)

როგორ მოვიქცე თუ, იგრძნობა ქლორის სუნი და წყალი აღიზიანებს თვალებს?

მიზეზი: წყალში არის გაუხსნელი ქლორი
გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება. ქლორ-გრანულატით დარეგულირდეს PH-ის დონე, დაემატოს კოაგულიანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო

როგორ მოვიქცე თუ წყალი გამჭვირვალეა, მაგრამ მწვანე?

თუ წყალი შეიცავს სპილენძს ან რკინას, ხშირად შესამჩნევია ყავისფერი ლაქები.
მიზეზი: ლითონის შემცველობა (მოყვითალო-მომწვანო ფერი) ან სპილენძი (ზურმუხტისფერი)
გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება, ქლორ-გრანულატით დარეგულირდეს PH-ის დონე, დაემატოს კოაგულიანტი და ახალი წყალი. ჩაირთოს ცირკულაციის ტუმბო.

როგორ მოვიქცე თუ წყალი მღვრიეა, ყავისფერი?

მიზეზი: წყალი შეიცავს რკინას
გადაჭრა: განხორციელდეს შოკური ქლორირება. ქლო

This post is also available in: georgian